Akustikhjälp till Restaurang och Krog

Lika viktigt för gästerna som medarbetarna

Restaurang- och krogmiljö ställer särskilda krav på akustiken. Gäster pratar, bestick slamrar och musik fyller lokalen. Dessutom är restauranglokaler sällan lämpade för många människor på liten yta.

Silentdecor hjälper stora och små restauranger att uppnå bättre akustik. Vi börjar gärna med ett kostnadsfritt platsbesök där vi undersöker era lokaler. Sedan får ni vår bedömning av vad som bör göras och en offert att ta ställning till.

Storsäljare för restaurang

När design är lika viktigt som funktion

Med många människor i lokalerna ställs särskilda krav på akustiken. Men tyvärr är det ofta bara design och upplevelse som prioriteras när restauranger byggs och renoveras. Det går att bygga snyggt och ljudsmart redan från början. Och med rätt åtgärder går det att rätta till akustiken i efterhand.

Silentdecors lösningar kännetecknas av ideal funktion och design som skräddarsys för varje unik restaurangmiljö. Ska ljudabsorbenter och andra produkter addera ett vackert mervärde eller vara diskreta och bli ett med den övriga inredningen? Ni väljer och vi vägleder gärna.