Ljuddämpning och ljudisolering i svåra miljöer

Gjuterier, storkök, bearbetningsfabriker och andra krävande miljöer

Ibland är förhållandena speciella, till exempel kan vissa miljöer vara extremt bullriga, dammiga, smutsiga eller fuktiga. Då behöver ljuddämpningen och ljudisoleringen utformas annorlunda än om den placeras i en vanlig miljö. Vatten, fett, smuts och damm är inga problem om rätt lösningar väljs.

Silentdecor har stor erfarenhet av krävande miljöer. Vi erbjuder ett kostnadsfritt platsbesök där vi gör en akustisk analys och bedömer er unika situation. Sedan får ni en offert med våra förslag på åtgärder.

Storsäljare för svåra miljöer

Många olika uppdrag, både inomhus och utomhus

Svåra miljöer kan innebära väldigt mycket. Det kan handla om gjuterier, bearbetningsfabriker, storkök och tvättstugor som behöver genomtänkta ljuddämpande åtgärder. Andra uppdrag kan innefatta bullerdämpning utomhus.

Vi på Silentdecor är redo att hjälpa er. Vi börjar gärna med ett platsbesök där vi analyserar era lokaler så att vi sedan kan åstadkomma en effektiv lösning på ert problem. Välkomna att anlita oss.