Ljuddämpande åtgärder för Industri och Fabrik

Uppfyll lagkraven och skapa en sund arbetsmiljö

Industrier och fabriker ger särskilda utmaningar när det gäller buller och ljuddämpning. Lagkrav och regler måste uppfyllas, men det handlar också om att skapa en sund arbetsmiljö där medarbetarna trivs och presterar bra. Genomtänkt ljuddämpning är en investering för framtiden som bidrar till bättre hälsa och lönsamhet.

Vi på Silentdecor har lång erfarenhet av ljudisolering för industrin. Vi erbjuder ett kostnadsfritt platsbesök där vi besöker era lokaler och gör en akustisk analys. Sedan föreslår vi åtgärder och ni får en offert att ta ställning till.

Storsäljare för industri

Skräddarsydda lösningar

Industrier och fabriker kan se väldigt olika ut, både när det gäller lokalernas beskaffenhet och vilka maskiner som används. Därför rekommenderar vi att börja med ett kostnadsfritt platsbesök där vi går igenom lokalerna tillsammans med er.

Silentdecor har utfört uppdrag till både stora och små industrier. Vi har samlat på oss erfarenhet från uppdrag av olika karaktär, som vi drar nytta av när vi hjälper er. Välkomna att anlita oss.