Ljuddämpning för Skola och Förskola

Hög ljudnivå och svårt med koncentrationen?

Svenska skolor har stora problem med höga ljudnivåer, särskilt i klassrum. Detta innebär att både elever och lärare snabbt blir trötta och tappar koncentrationen. Lyckligtvis finns det effektiva och beprövade ljuddämpande lösningar för skolor och skolmiljön.

Silentdecor anlitas av skolor som vill uppnå bättre akustik. Därmed ökar de välbefinnandet bland elever och personal och får goda förutsättningar att uppnå bättre studieresultat.

Vi börjar gärna med ett kostnadsfritt besök där vi gör en akustisk analys av era lokaler. Därefter får ni vår bedömning av vad som bör göras och vad det kommer att kosta.

Produkter för skolor

Bänkskärm – en succé och storsäljare

Genom att erbjuda era elever professionella bänkskärmar, så bidrar ni till lugn och ro och optimerar elevernas möjligheter till bra resultat. En ordentlig och ljuddämpande avskärmning har visat sig kunna göra stor skillnad.

Våra skärmar är utvecklade av oss på Silentdecor och tillverkade i Småland. Produkterna skapar en tystare och tryggare studiemiljö för alla i skolan och kan vara extra viktiga för barn och ungdomar med särskilda behov

Bli av med slamret från stolarna med Silent Socks!

En annan absorbent i vårt sortiment är Silent Socks, som löser ett av de stora ljudproblemen i skolan: oväsen och slammer från när stolar dras över golvet och in under bord och bänkar. Dessutom dämpar Silent Socks ”krockljudet” mellan till exempel stolar och bordsben. Silent Socks är också skonsamt mot golvet och människokroppen. Ni slipper repor och fläckar i golvet och ni slipper tunga lyft.

Den inre gummibollen med sitt invändiga stöd bidrar till att Silent Socks sitter säkert på stolsbenet. Silent Socks är en svensk ljuddämpande produkt utvecklad för stålrörsstolar som dämpar skrapljud med upp till 18 dB, jämfört med stolens originaltass. Redan en dämpning med 8- 10 dB upplevs som en halvering av ljudnivån.

Förskola – effektiva ljudabsorbenter

Förskolan tillhör våra större målgrupper precis som skolan. Förskolor beställer produkter i vår webbutik eller anlitar Silentdecor för rådgivning. Problemen är ofta samma som i skolan. Stora barngrupper ger höga ljudnivåer som lokalerna inte kan hantera på ett tillfredsställande sätt. Med Silentdecors absorbenter reduceras ljudnivåerna till en behagligare nivå som minskar stress och trötthet både hos barnen och pedagogerna.

Absorbenter för varje unik skolmiljö

Olika skolor och förskolor kan ha väldigt olika utmaningar när det gäller att ljuddämpa och få bort oönskade ljud. Vår långa erfarenhet av ljuddämpning i förskola och i andra sammanhang är en stor tillgång när vi kan hjälpa er till lägre ljudnivåer med ökad trivsel och förbättrade skolresultat.

Giftfri förskola

Silentdecor följer och arbetar aktivt i enlighet med Giftfri förskola. Materialet i våra produkter är skonsamt och kemikaliesmart. Vi trycker med vattenbaserat bläck, aldrig något annat.