Ljuddämpning och ljudisolering för Hotell

En behagligare hotellmiljö med god akustik

Många hotell behöver professionell hjälp med ljudisolering och ljuddämpning. Det kan till exempel handla om att hotellrummen är för dåligt ljudisolerade så att hotellgästerna stör varandra. Andra vanliga problem är bristfällig akustik i hotellobbyn och en bullrig restaurangmiljö, vilket inverkar negativt på både hotellgäster och medarbetare.

Silentdecor anlitas av stora och små hotell som vill lösa sina ljudproblem. Vi rekommenderar att börja med ett kostnadsfritt platsbesök där vi genomför en akustisk analys av lokalerna. Nästa steg är att ni får en offert med förslag på åtgärder.

Storsäljare för hotell

Akustiken är viktig för hotellgästerna

Dålig akustik kan förstöra både nattsömn och trivsel, så att hotellupplevelsen blir mycket sämre än förväntat. På samma sätt kan god akustik göra positivt avtryck på hela hotellvistelsen. Som hotellägare har ni allt att vinna på att prioritera ljudisolerande och ljuddämpande åtgärder. Vi på Silentdecor kan hjälpa er att uppnå en behaglig hotellmiljö med god akustik. Vi kan uppnå en förbättring oavsett om er budget är liten eller stor. Välkomna att kontakta oss och boka ett platsbesök.

Absorbenter till industri, fabriker, lager och mycket mer

Silentdecors produkter har fått spridning till så gott som alla branscher. Behovet av ljudisolerande åtgärder ser olika ut men det finns nästan överallt. Välkommen att höra av dig för mer information eller för att boka ett besök där vi analyserar era lokaler och presenterar förslag på åtgärder.

GDPR ställer nya högre krav

GDPR (EU:s nya dataskyddsförordning) innebär många utmaningar för företag, även när det gäller ljudisolering och ljuddämpande åtgärder. Finns det risk att det som sägs i receptionen hörs av människor i andra delar av lokalen? Nya strängare lagkrav gör att känslig information under inga omständigheter får spridas. Behovet att göra lokaler mer ljudsmarta är enormt.