Ljudisolering för Företag

Många kontor har ljudproblem

Problem med hög ljudnivå och oönskade ljud är mycket vanligt i kontorsmiljö. Ljudproblemen ger försämrad koncentration och minskad effektivitet. Medarbetarna kan också drabbas av ohälsa som en följd av ljudproblemen.

Vi på Silentdecor besöker gärna era lokaler och gör en akustik analys. Hur färdas ljuden i era lokaler och vilka ljuddämpande åtgärder ger bäst effekt? Efter analysen får ni vår bedömning och ett kostnadsförslag.

Storsäljare för kontor

Kontorslandskap och stora fönster

Många moderna kontor är vackra och inspirerande, men tyvärr är de ofta dåliga ur ett ljudperspektiv. Till exempel gör öppna kontorsytor och stora glaspartier att ljuden inte fångas upp och dämpas.

Ljudabsorbenter på golvet, på väggen eller i taket? Vår stora erfarenhet gör att vi snabbt kan förse er med rätt ljudisolering och ljuddämpande produkter.

Snygg och trendig design

Ljuddämpning och ljudisolering kanske låter torrt och tråkigt, men så behöver det verkligen inte vara. Silentdecor erbjuder ett brett urval produkter som passar de flesta smaker. Vi hjälper er att förbättra lokalernas akustik utan att kompromissa med design och inredning. Med ljudabsorbenter av olika slag (akustiktavlor, ljudskärmar, ljudmattor, golvavskärmare, kantabsorbenter) kan ni uppnå en hälsosammare och mer produktiv kontorsmiljö. Både företaget och den enskilde medarbetaren är vinnare.

Absorbenter till industri, fabriker, lager och mycket mer

Silentdecors produkter har fått spridning till så gott som alla branscher. Behovet av ljudisolerande åtgärder ser olika ut men det finns nästan överallt. Välkommen att höra av dig för mer information eller för att boka ett besök där vi analyserar era lokaler och presenterar förslag på åtgärder.

GDPR ställer nya högre krav

GDPR (EU:s nya dataskyddsförordning) innebär många utmaningar för företag, även när det gäller ljudisolering och ljuddämpande åtgärder. Finns det risk att det som sägs i receptionen hörs av människor i andra delar av lokalen? Nya strängare lagkrav gör att känslig information under inga omständigheter får spridas. Behovet att göra lokaler mer ljudsmarta är enormt.